Seimas sugriežtino vartojimo kredito išdavimą

  Seimas sugriežtino vartojimo kredito išdavimą

  Seimas posėdyje priėmė Vartojimo kredito įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-3370(2) ES), kuriomis siekiama reguliuoti vartojimo kredito rinką taip, kad vartojimo kredito davėjai skolintų, o vartojimo kredito gavėjai skolintųsi atsakingiau. Už naujas nuostatas balsavo 108 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 1 parlamentaras.

  Siekiant apsaugoti vartotojus, ypač tuos, kurie piktnaudžiauja sudarydami vartojimo kredito sutartis, nuspręsta įtvirtinti nuostatas, draudžiančias vadinamuosius naktinius kreditus – nutarta drausti išmokėti vartojimo kredito lėšas nuo 22 iki 7 valandos. Vartojimo kredito sutartis negalės būti sudaroma su jaunesniu kaip 18 metų asmeniu.

  Įstatyme parlamentas įtvirtino 2 kalendorinių dienų apsisprendimo laikotarpį, per kurį vartojimo kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties galės atsisakyti vartojimo kredito sutarties ir grąžinti vartojimo kredito davėjui arba paskolos davėjui jam išmokėtą vartojimo kredito sumą be jokių palūkanų, mokesčių ar kompensacijų. Apsisprendimo laikotarpis prasidės nuo vartojimo kredito išmokėjimo dienos.

  Prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą vartojimo kredito davėjas, vadovaudamasis atsakingojo skolinimo principu, privalės įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą, remdamasis pakankama informacija, gauta iš vartojimo kredito gavėjo, ir atlikęs patikrinimą kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose arba pagrįsdamas vartojimo kredito gavėjo pateiktą informaciją kitais įrodymais.

  Priimtais įstatymo pakeitimais taip pat nuspręsta griežtinti vartojimo kredito sutarčių reklamos kontrolę. Pagal naujas nuostatas bus draudžiama skleisti vartojimo kredito reklamą renginiuose ir jų reklamoje, skirtuose asmenims, jaunesniems kaip 18 metų, taip pat ugdymo įstaigose, kuriose ugdomi jaunesni kaip 18 metų asmenys. Visa informacija apie vartojimo kredito davėjo ar vartojimo kredito tarpininko veiklą ir siūlomas paslaugas privalės būti teisinga, aiški ir neklaidinanti.

  Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, iki šiol teisės akte imperatyviai įtvirtinta maksimali 200 proc. bendros vartojimo kredito kainos metinės norma kelia abejones, ar ji iš tiesų atitinka sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir ar toks dydis visada gali būti laikomas sąžiningu ir atitinkančiu vartotojo interesus. Seimas priimtomis pataisomis nustatė 2 pakopų vartojimo kredito kainos sudedamųjų dalių reguliavimo sistemą. Vartojimo kredito sutartyje nustatyta vartojimo kredito palūkanų norma galės būti ne didesnė kaip 75 proc., o visos kitos išlaidos, kurios įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą, išskyrus palūkanas, tenkančios vienai vartojimo kredito dienai – ne didesnės kaip 0,04 proc. bendros vartojimo kredito sumos. Bendra vartojimo kreditų kaina negalės viršyti bendros vartojimo kredito sumos.

  Priežiūros institucija už pažeidimus turės teisę skirti iki beveik 2,9 tūkst. eurų arba iki 1 proc. praėjusių metų bendrųjų metinių veiklos pajamų baudą. Už pakartotinį pažeidimą grės iki 10 proc. praėjusių metų bendrųjų metinių veiklos pajamų bauda.

  Naujos nuostatos įsigalios 2016 m. vasario 1 d.

  Seimas sugriežtino vartojimo kredito išdavimą Seimas posėdyje priėmė Vartojimo kredito įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-3370(2) ES), kuriomis siekiama reguliuoti vartojimo kredito rinką taip, kad vartojimo kredito davėjai skolintų, o vartojimo kredito gavėjai skolintųsi atsakingiau. Už naujas nuostatas balsavo 108 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 1 parlamentaras. Siekiant apsaugoti vartotojus, ypač tuos, kurie piktnaudžiauja sudarydami vartojimo…